Scientific Program

 

International Healthcare Management Conference (IHMC)

SCIENTIFIC PROGRAM

15 June 2015-MONDAY

08:30-09:45

REGISTRATION

09:45-10:30

OPENING CEREMONY

10:30-11:20

Panel-I Moderator: Adnan Kısa, Prof. Health Policy and Health Reforms Yasar A. Ozcan, Prof. (Karaca Hall)

11:20-11:40

Cafe-Break

11.40-12.30

Panel-II Moderator: Adnan Kısa, Prof. The Globalization of Healthcare Services Michael A. Counte, Prof(Karaca Hall)

12.30-14.00

LUNCH

 

Karaca Hall

Zigana Hall

Artabel Hall

Moderator

Sıdıka Kaya, Professor

Ayşegül Kaptanoğlu, Prof.

Conference Courses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-15:20

 Health Effects Of Energy Part Of Employees To The Thermal Insulation In Hospitals About Saving Ideas. Halil İbrahim İçoğlu.

Factors Affecting The Decision Making Process İn Healthcare Institutions: Çağdaş Erkan Akyürek, Raya Sawalha, Sina Ide.

 

 

 

 

Quality Management in Hospital Services Michael A. Counte, Ph.D.,Professor
School of Public Health
Saint Louis/USA

 

 

 

Fevzi Akıncı, Ph.D.,Professor

Kings College/ USA 

Assessment Of Physicians About Community Health Centers According To The Urban And Rural; Turkey Sample. Reşat Aydın, Egemen Ünal, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Burhanettin Işıklı,  Fatih Önsüz

The Management Of Corporate Reputation In Health Care Institutions: A Research Study For Measuring The Perception About Corporate Reputation Of Employees Working In Public And Private Hospitals: Mehtap Aracı,  Emine Genç.

The Analysis Of Private Hospitals’ Mission Statements In Terms Of Stakeholders.Ersin Irk, M.Fatih Karaca, Mesut Ardıç

The Effect Of The Organizational Cynicism And Psychological Contract On Turnover Intention: A Research For Health Care Workers: Ferda Alper Ay,  Özgün Ünal.

EconomicImpact of Hospitals in Turkey

Muammer Set, Adnan Kısa,

Medical Personnel's Duty To Notify Crimes:

Gökhan Avcı, Kübra Avcı.

Effects Of Performance Based Payment System On Hospital Productivity. Şahin Kavuncubaşı,  Salih Mollahaliloğlu, Selami Yıldırım, Hakan Kacak.

What Are The Motivation Factors For The Doctors In Managerial Positions? The Relationship Between The Need For Power With The Need For And Achievement Performance:

Halis Demir, Tarhan Okan, Sedat Bostan

A New Approach To The Organizational Management: Using Coso Model In Human Resource Management In Health Care

Aslı Kaya, Ramazan Erdem.

 

Stakeholders’ Views On Training Personal Care Givers A Transnational Study:

Alper Güzel, A. Alper Ertem, Bülent Elbasan, Deran Oskay, Seyhan Fırat.

Effects Of Environmental Trust On Identification İn A University Hospital:

Ş. Didem Kaya, Y.Yalçın İleri, Aydan Yüceler

Evaluation Of Leadership Styles, And Health Worker Performance In Hospitals:

Sait Söyler, Emre İşçi.

 

15:20-15:40

Cafe-Break

 

Karaca Hall

Zigana Hall

Artabel Hall

Moderator

Fevzi Akıncı, Prof.

Dilaver Tengilimoğlu, Prof.

Saime Şahinöz, Assoc. Prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

15:40-17:00

Factors Having Influence Upon Patients Hospital Preferences: Nevşehir Province Public Hospital Sample .Mehtap Aracı, Nuriye Kırsay

Mushroom Management In Health Sector

Taşkın Kılıç, Çiğdem Gülce.

Development Of “Medical DeviceCalibration General Evaluation Form” For Medical Device Users: Ramazan Kırsaç,  Ömer R. Önder.

Assessing The Return Of Investment On Heart Disease Prevention Management Programs At The Workplace: Lauren Pote, FevziAkıncı (skype)

An Evaluation Of Health Care Personnel Employed In The Public Health Agency Of Turkey In Terms Of Business-Family Life Conflict: Ramazan Kıraç, Adem Bilgin

Perception Of Leadership And Organizational Commitment Hospital Workers: Arzu Türkmen, Gülnur Üçpınar Mert.

Medical Technology And The Impact Of Health Care Expenditure :Mortadha Alhasemalssed (skype)

 

Effect Of Laborers’ Overqualification Perception On Job Satisfaction: An Empirical Study On Health Sector. Bülent Kuzu ,Uğur Berk, Mehmet Kahya, Hakan Bayramlık

What Are The Islamic Discussions About Surrogacy Motherhood That Connected To The Several Advanced Medical Technology:  Yılmaz Fidan.

The Technical Efficiency Of Outpatient Services In Turkish Public Hospitals: A Stochastic Frontier Estimation: Emre Atılgan

Work holism In Healthcare Professionals: Musa Özata, Çetin Bebe, Hilal Akman

Visits Abroad In Terms Of Health Management, Vedat ArgınTurgut Şahinöz, Saime Şahinöz

Segment Differences In Social Marketing Health Interventions: Tufan Özsoy

A Current Situation Analysis About Disaster Management Of Public Hospitals Of Gümüşhane And Its Districts: Afşin A. Kaya, Ceren Kaya.

Effect Of Per Capita Income On The Regional Distribution Of Physicians: Growth Curve Model:

Erdinç Ünal, Akın Dayan

Activity-Based Costing And Management In A Hospital based Endoscopic Surgery Unit

Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu,  Fevzi Akıncı.

Relationship Organizational Culture and Organizational Commitment In Health Institutions: M. Serhat Semercioğlu. DeryaÇetin, Abdülaziz Ali Peksoy.

Historical Development Of Health Management Training In Turkey: Mehmet Yorulmaz, Mehmet Gençtürk,  Mustafa Demirkıran.

Adolescents and Dental Health: Examining Rising Costs and Financial Barriers:

 Anna Miller-Buck. (Skype)

The Levels Of Burnout Of Health Employees: An Example Of Society HealthyFoundation,

Abdullah Soysal, Güler Sezgin, Fedayil Yağar.

Comparison Between The Queuing System And Appointment System In Hospitals With Patient Satisfaction: Gumushane State Hospital:

Sedat Bostan, Fatma Çiftçi, Yıldırım Aydoğan

Public Relations, Social Media And Health Campaigns: A Global Perspective. Syed Pasha, Nilofer Pasha(Skype)

   

17:00-17:20

 

Cafe-Break

 

 

Tomara Hall /Poster Presentations

Zigana Hall

Artabel Hall

Moderator

Taşkın Kılıç, Assist. Prof.

Muhsin Kalkışım Prof.

Y.Emre Öztürk, Assist. Prof.

 

 

 

17:20-18:30

Management of risks by the FMEA method in Morrocan health in situations: Case of Pathological Anatomy and cytology Laboratory in Rabat: Youssef El Hanı, Najat Mahassini,  Abdelkarim Fılalı-Maltouf

Obeziteye Yönelik Kamu Spotu Çalışmalarının Sağlık İletişimi Açısından İrdelenmesi: Selami Seven Sümeyye, Arslan, Şeyma Yıldız

The Evaluation Of Perceived Social Support and Life Quality Level Of Cancer Patients Who Cure In a University Hospital : Satı Yılmaz

Risk Factors Of Senile Dementia: Iliadis C, Ouzounakis P, Koukourikos K, Papastergiou K, Tsaloglidou A, Kourkouta L

Sağlık Yöneticileri Tarafından Türkiye’nin Avrupa Birliği Sürecinin Sağlık Politikaları Üzerinden Değerlendirilmesi: Onur Elataş, Sedat Bostan.

Sağlık Yönetimine Bir Yaklaşım Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Biriminde İki Yönlü Simetri Modelinin Kullanımı: Şengül Boşkut, Bahar Seven Fırat, Abdulaziz Ali Peksoy

Acupuncture as an Alternative Method of Treatment in Patients with Rheumatoid Arthritis: Kerasina Papastergiou, Maria Lavdaniti, Lambrini Kourkouta

Dünyadaki Hasta Haklarının Gelişimi Etik Ve Yasal Düzenlemeler: Çiğdem Koçak,  Sedat Bostan

 

Sağlık Hiz. Finansmanı Ve Geri Ödeme Yöntem. İle Drg’ye Dayalı Ödeme: Bünyamin Temiz. Emre Sütlüoğlu, İbrahim Kızıldağ, Merve Şahin,  Nazmiye Ekinci, Saliha Salih, Tuğçe N. Dursun.

The Influence Of Death To Nurses Working In Intensive Care Units : Tsaloglidou A, Koukourikos K, Georgoudi K., Lazaridou I., Kazakos K. , Kourkouta L.

Hastanelerde Yalın Yönetim: İzzet Demir

 

Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Yaklaşımları Araştırması: Süleyman Uysal, Sedat Bostan.

The Influence Of The Economic Crisis In Cardiovascular System: Tsaloglidou A., Koukourikos K., Pantelidou P.,Laskari K., Dimitriadou A. ,Kourkouta L.

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Ve Yerel Yönetimlerin Etkileri: Hakki İpek, Mehmet Hanif Kurul, Müjdat Yeşildal

Sağlık Çalışanları Açısından Medikal Turizmin Bilinirliği Ve Farkında lığı:

Servet Uysal, Sedat Bostan.

-Genetic Factors And Mental Disorders: Monios, A.

-Mental Health In Hemodialysis Ouzounakis, P

-Aids And Mental Health: Iliadis, C.

-Arterial Hypertension In Children And Adolescents: Kourkouta, L.

-Psychological Characteristics Sexual Exploited Children:Kourkouta, L.

-The Psychological Impact Of Abort. Kourkouta, L.

Sağlık Kurumlarında Afet Risklerinin Yönetimi “Türkiye Örneği”: Sıdkı Küçükkaya

Sağlığın Geliştirilmesi Ve Teşvikinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Rolü:Merve Yurdakul

Biyokimya Laboratuarı Çalışanlarının Karşılaştığı Fiziksel Risk Faktörlerinin FMEA (htea) Analizi İle Değerlendirilmesi: Yunus Emre Öztürk, Mustafa Kemal Uslu

Hasta Ve Çalışan Güvenliği Kapsamında 112 Çalışanlarının Risk Algısının Değerlendirilmesi

Aslı Köse Ünal, Hülya Bölük, Ayşegül Demirer,

Sağlık Hizmetinde Kalitenin Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Mehmet Yorulmaz

 

19:30-22:30

 

 

GALA DINNER

 

16 JUNE 2015-TUESDAY

 

Karaca Hall

Zigana Hall

Artabel Hall

Moderator

 

 

 

 

 

09:30-10:50

Metin Ateş, Prof.

Ramazan Erdem, Prof.

Musa Özata, Assoc. Prof.

Measuring Process Performance Within Healthcare Logistics - A Decision Tool For Selecting Measuring Technologies: Diana Cordes Feibert,  Peter Jacobsen

Psychological Violence (Bullying): Research On Employee Health Professionals In The Emergency Department In Muş State Hospital: Abdullah Soysal, Rabia Fırtına, Fedayi Yağar.

Examining The Employee Satisfaction And Quality Assessment Scores Of Public Hospitals:

Hasan Evirgen, Mustafa Demırkıran. Mehmet Yorulmaz, SerapTaşkaya.

Evaluation Of Shift Work In Oral And Dental Healt Centers From Employees’ Point Of View:

Mehmet Yorulmaz,Mustafa Demirkıran, Mehmet Gençtürk, Serap Taşkaya

Utilization Of Health Services In Turkey:Analysis Of Turkstat Surveys Between 2010-2012: Arif Şahin, Rojan Gümüş.

The Evaluation Of The Awareness In Occupational Health And Safety:  A Field Study For Healthcare Professionals: Ramazan Kıraç, Fatma Çiftçi, Zeynep Kavşur

Importance Of Radiation Safety And Awareness Of Radiology Technicians In Terms Of Hospital Management. Şirin Özkan, Gökhan Aba,

Investigation Of Sociotropic And Autonomic Personality Traits Of Healthcare Management Students In Terms Of Some Socio-Demographic Variables: Hatice Ulusoy, Didem Gültekin, Sinem Sarıçoban

The Attitude Survey Of Nurses  And Technicians For Work Safety:

Ramazan Kıraç, Şura Alan, ÇetinBebe.

 

Attitudes Toward Physician-Nurse Collaboration In  Pediatric Oncology Hospital,  Kubilay Yalçınkaya, Yasemin Akbulut, Gamze Kutlu

Occupational Risks In Health Care Workers And Employee Safety Concept: Sinem Somunoğlu İkinci

The Needlestick And Sharps Injury Encountering Situations Of Nurses And The Methods They Followed After Encounter: Yunus Emre Öztürk,  Yavuz  Kaan  Çelik

Malpractice Among Nurses: Trend To Error And Its Causes:

Fatma Er, Serap Altuntaş.

Analyzing Self-Efficacy-Competence Levels Of Nursing Students And Variables That Effects These Levels: Aysun Yeşiltaş, Orhan Adıgüzel

Tendency Of The Nurses Working In Erzurum Towards Medical Error: Necmettin İşçi.

 

Determine The Attitudes Of Nurses Who Are Working On Patient Safety In The Emergency Room: Rasim Babahanoğlu, Şura Alan

Psychological, Social And Economic Effects Of Medical Malpractice On Patients And Their Relatives :Merve Tekinarslan, Ramazan Erdem .

Using Social Media For Health Issues: A Study On The Students Of Vocational High School Of Health Services :Alper Güzel, Aysu Kurtuldu,  A. Alper Ertem.

Health Inequalies Between Countries. Gökhan Aba, MetinAteş

Balanced Scorecard Applications in Health Care:

Necla Yılmaz, Ramazan Erdem

Risk Management Employee Safety. Aydan Yüceler, Ş. Didem Kaya, SerapKılınç

 

Institution of quality management in Moroccan hospitals: "Case of Ibn Sina University Hospital Centre of Rabat" Youssef El Hani, Leila Radi, NajatMahassini, Fatima Bouazza, Abdelkarim Filali Maltouf

A Study On Patient-Physician Relations With The Framework Of Agency Theory: The Sample Of Isparta Province Center Hospitals:

Elif Akkaş , Ramazan Erdem

 

Patient Satisfaction in Health Services: A Comparative Study in University and State Hospital: Abdullah Soysal, Sema Dökme, Fedayi Yağar.

10:50-11:10

Cafe-Break

 

 

Karaca Hall

Artabel Hall

11:10-11:50

Panel-III Moderator: Şahin Kavuncubaşı, Prof.

International Patient Transfers (Medical Tourism)

Dalia Gamil

Conference Courses

Assist. Prof. Ahmet Burhan Çakıcı

Legal problems and solutions for health professionals

Asst. Prof. Yahya DERYAL

11:50-12:30

Panel-IV:Moderator: Şahin Kavuncubaşı, Prof

Universal Patient Rights

Tevfik ÖZLÜ, Prof.

12:30-14:00

LUNCH

 

Karaca Hall

Zigana Hall

Artabel Hall

Moderator

Sinem S. İkinci Assoc. Prof.

Murat Küçük Prof.

Conference Courses

 

 

 

Current Approaches in Health Care Management and LeadershipAssist. Prof. Sedat Bostan,

Gümüşhane University/ Turkey

 

Assist. Prof. Taşkın Kılıç, 

 Gümüşhane University/ Turkey

 

 

 

14:00-15:20

Seasonal and Migrant Farmworkers’ Satisfaction Level of Health Services in Semi-rural Areas of Eskisehir :EgemenÜnal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Emine Ayhan, Tuğçe Koyuncu, Burcu Atalay, Fatih Öz, Burhanettin Işıklı.

Kidney Transplant Outreach Network (In The Eastern Province): A Step Towards Integrated Transplant Care In Saudi Arabia: Abdulrahman Housawi, Mohammed A. Alghonaim, Mohammed Saad Al Qahtani, Mohammad Akhtar Hossain, Mohammed Ibraheem Al Saghier

End User Satisfaction in Hospital Information Systems: A Research in Aegean Region: Özel Sebetçi,  Seden Algür

Patient Safety Concept and Its Importance:

Sinem Somunoğlu İkinci

An Evaluation Of Calls Made To SABİM (Ministry Of Health Communication Center) Line Between The Years 2004 And 2009:  Sedat Bostan, Fatma Çiftçi, Taşkın Kılıç, Salih Gürhan.

Autonomy In Adolescence With Diabetes i: A  Psychosocial Nursing Approach (Oral Preentation): Maria Lavdaniti, Sofia Zyga, Kerasina Papastergiou, Lambrini Kourkouta.

Elderly and their Attitudes, Satisfaction and Usage about  Health Services in Turkey:

Rojan Gümüş, Arif Şahin.

Health Effects Of Energy Part Of Employees To The Thermal Insulation In Hospitals About Saving Ideas:  Halil İbrahim İçoğlu.  

Comparison Of Female And Male Nurse Managers’ Leadership Style: Sayedali Naji, Isfahan, Maryam Karimi. Isfahan Reza Mannan

The Evaluation Of Quality Of Life Of  Families Who Get Social and Economic Support: Konya Sample: Mehmet Kırlıoğlu, Musa Özata

Satisfaction of Hospital Inpatient and Their Companion From Hotel Services: Mahmut Kılıç, Aydan Doğan, Durmuş Gökkaya.

Comparative  Investigation Of Management Of Elderly Care Services In The World and Turkey:

Ebru Ezmek, Metin Ateş.

Effect Of Intellectual Capital On Company Innovation A Research For Health Administration: Esra Çiğdem Cezlan

 

The Existing Definitions Of Quality Of Life In Cancer Patients: Maria Lavdaniti, Kerasina Papastergiou, Evanthia Manousaridou, Lambrini Kourkouta.

15:20-15:40

Cafe-Break

 

Karaca Hall

Zigana Hall

 

Moderator

Ömer R.Önder, Assoc. Prof.

Dan Sava, PhD.

 

15:40-17:00

Determining the Satisfaction Levels of Patients Using the 112 Emergency Health Services: Sample of Konya: Musa Özata, Çetin Bebe, Mehmet Doğan, Hasan Küçükkendirci

Social Marketing Approach In Increasing The Organ Donations: An Attitude Study Aimed At Organ Donations: Yunus Emre Öztürk, Hilal Akman, Ramazan Kıraç.

 

Patient Satisfaction In Family Medicine Practice: Gülnur Üçpunar Mert, Arzu Türkmen

Social Media Perception Of Undergraduates :

Yunus Emre Öztürk, Fatma Çiftçi.

Dental Malpractice: Dealing With A Rising Problem in Turkey :Onur Nacakgedigi, Yusuf Poyraz, Esma Nacakgedigi.

Aging and Aging Policies In Turkey:

Esra Azime Parlak, Ramazan Erdem.

Babies Are First: They Need Their Own Parent Especially For First Years: Latife Özaydın,  Mehmet M. Özaydın

Hip Replacement In Austria - Modeling The Economic Burden Due To Obesity: Werner Siegl, Alexander Lassnig, Jörg Schröttner.

Direction Of Health Expenditures In Turkish Social Security System 0f 2000s: Mehmet  M. Özaydın,  Ömer Can Çevik , Necla İrem Ölmezoğlu

Poverty Status Of The Elderly Population Applications In Turkey and Social Services :

Ceylan Sülü

The Importance Of Ergonomics In Terms Of Employee Health A Field Of Research: Mehmet Merve Özaydın, Elif Çelenk Kaya ,Necla İrem Ölmezoğlu.

The Relationship Between Clinical Competence And Job Satisfaction In Shahid Montazery Hospital Nurses, Sayedali Naji, Azam Khanian.

Establishing Disability Database Of Gümüşhane Province:TurgutŞahinöz, Saime Şahinöz,  AydınKıvanç, Muhammed Ali Köroğlu.

 

Organizationel Identification and Organizational Trust: A Reserch On Employees Working in A Satete Hospital Through Outsourcing. Saffet Ocak, Tezcan Kaşmer, Ömer Gider, Mehmet Top.

 

 

 

17:00-17:30

Karaca Hall

Closing Ceremony

18:00-20:00

City Tour

19:30-22:30

Healthcare Management Academics MeetingDinner

07:00-21:00

17 JUNE 2015 - Social Program

 

Batum- Gürcistan Tour- Uzungöl Lake Tour

 

Instructions :

1. Paper presentations will be in English, except for undergraduate student presentations.

2. Time limit of paper presentation is 10 minutes.

3. Preparing 10-12 slides for each paper is recommended.

4. There will be an interpreter during question-answer sessions of presentations.