Bildiri Konuları

Ana Konular

Sağlık Hizmetlerinde Küreselleşme

Sağlık Sigortası

Uluslararası Hasta Hareketliliği (Medikal Turizm)

Evrensel Hasta Hakları ve Güvenliği

Sağlık Politikaları ve Sağlık Reformu


Diğer Sağlık Yönetimi Konuları

Siyaset Felsefesi ve Sağlık Politikası

Ruhsal Sağlık

Sağlık ve Sağlık Hizmetinin Tarih ve Felsefesi

Sağlık Hizmetleri Kalitesinde Küresel İşbirliği ve Gelişim

Sağlık Akreditasyonu

Sağlık Kurumlarında Risk Yönetimi

Sağlık Hukuku

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Değerlendirme

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim

Sağlık kurumlarında Yıldırma

Sağlık Kurumlarında Ortak Kültür ve Sorumluluk

Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Satın Alma Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Politiksı ve Planlaması

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama

Sağlık Reformu

Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler

Sağlık ve sosyal Güvenlik Sistemleri

Sağlık İletişimi

Sağlık Yönetimi ve Etik

Ülke Sağlık Sistemleri Karşılaştırması

Sağlık İstatistiği

Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi

Uluslararsı Bakış Açısıyla Hasta Hakları

Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Yönetiminde Profesyonelleşme

Sağlık Kurumlarında Bilgi Güvenliği